طراحی خانه های مسکونی و ویلایی به ملک هایی گفته میشود که عمدتا محل زندگی یک یا نهایتا ۲ خانوار باشد و دارای حیاط باشد.

عمدتا کلنگی های قابل سکونت را ویلایی می گویند ویلا های مسکونی درون بافت شهری از شکل و شمایل خاصی برخوردار است

با ذکر یک مثال به ملکهای مسکونی ۲ واحدی

و تکواحدی که دارای ۲طبقه و کمتر باشد ملک ویلایی گفته میشود.

هدف کلی پروژه ساخت مجتمع مسکونی و ویلایی

با شناخت قاعده وقانون مندیهای حاکم بر این فضا می باشد.

که این هدف کلی خود اهداف تبعی زیر را نسبت به مجموعه و همچنین تک بنا در بر خواهد داشت:

1.آفرینش یک مجموعه ی معنا دار با تاکید بر عناصری

چون محله زیر محله مرکز محله و همچنین واحدهای همسایگی.

2.تاکید بر مبنای ادراکی و رونشناختی محیط با استفاده از رنگ

و بافت و فضای سبز و نمادها ونشانه ها برای ایجاد وضوح

و میل به خوانایی بیشتر با محیط و قشر استفاده کننده.

3.تاکید بر اجرای یک مجموعه با امکان تسهیل دسترسی های سواره

و امنیت و آسایش مسیرهای پیاده با ایجاد تعامل منطقی میان سواره و پیاده.

4.تاکید بر مسایلی چون ایجاد محرمیت و عدم اشراف در واحدهای همجوار .

5.ساخت واحدهایی  که امنیت جسمی و ذهنی و روحی ساکنین را فراهم نماید.

6.ساخت واحدهایی متناسب با بضاعتهای مالی مختلف

(ضعیف متوسط و قوی) استفاده کننده گان.