اداری آموزشی ، نحوه ­سازماندهی فضا­های اداری با توجه به نقش های تعریف شده در هر شرکت اعم از (ساختار، دفتر، پذیرش ارباب رجوع و فنآوری به کار رفته در دفتر) تأثیر به سزایی در  خلق حس فضایی آن دارد. از سوی دیگر، تأکید بر رابطه انسان ­ها و نحوه ارتباط آنها در  سازمان دهی امور بیش از هر چیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. طرح خوب می­تواند میزان بازدهی و رضایت از کار را افزایش و وقفه های ایجاد شده در روند کار به حداقل برسد.

ایجاد بافت اسلیمی در سقف نمازخانه مدرسه معلم

ایجاد بافت اسلیمی ایجاد بافت اسلیمی در سقف نمازخانه مدرسه معلم یک راهکار مناسب برای تغییر فضای قدیمی به فضای دلنشین بود. امروز اغلب فضاها به علت فرسایش زیاد محیط دیگر دلنشینی اولیه را ندارند. یکی از بهترین راهکارهای بسیار مناسب برای چنین فضاهایی استفاده از پنلهای اسلیمی و تایل های اماده میباشد. که هم…

بازسازی لابی مدرسه معلم

بازسازی لابی مدرسه بازسازی لابی مدرسه زیر در یکی از مدارس در سعادت آباد می باشد. بازسازی  مدارس را می توان به جرات یکی از سخت ترین بازسازی ها در ایران دانست. به سبب اینکه مدارس با توجه به بودجه کم خود نیازمند تغییرات و بازسازی میباشند و از طرفی محل کسب علم دانش نیز…

بازسازی آمفی تئاتر پروژه مرکز همایش های اندیشه معلم

بازسازی آمفی تئاتر بازسازی آمفی تئاتر یکی از حساس ترین نوع بازسازی ها به حساب می آید. زیرا در این نوع بازسازی می بایست موارد بسیاری اعم از صدا، نور، تصویر، زیبایی، آرامش و بسیاری موارد دیگر را رعایت نمود تا بتوان یک بازسازی خوب و مورد پسند را داشته باشیم. پروژه معرفی شده در…